TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH GÓP PHẦN THAY ĐỔI THÓI QUEN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Giáo dục tài chính là trang bị khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Truyền thông giáo dục tài chính cho khách hàng vay vốn tín dụng chính sách được Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thực hiện không chỉ giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính không dùng tiền mặt; mà còn góp phần phát triển Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện.
Theo bà Nguyễn Thị Huệ – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng: Giáo dục tài chính là một quá trình mà trong đó người tiêu dùng/nhà đầu tư được cải thiện sự hiểu biết về các khái niệm, sản phẩm và rủi ro tài chính, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn, hoặc biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm thay đổi một cách hiệu quả tình trạng tài chính của mình. Chương trình truyền thông giáo dục tài chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ NHCSXH, Hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) về giáo dục tài chính đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phát huy vài trò “Mỗi cán bộ NHCSXH là một tuyên truyền viên” và đưa thông tin chính sách đến tận người cần. Ứng dụng giáo dục tài chính của NHCSXH giúp người dùng có kiến thức về quản lý tài chính cho cá nhân và gia đình tốt hơn cũng như nhận được thông tin mới nhất về các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ thông qua NHCSXH.
Ứng dụng giáo dục tài chính của NHCSXH thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán tại NHCSXH, một số mô hình vay vốn điển hình và giáo dục tài chính cho khách hàng như: kiến thức quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh…; ngoài ra, còn giúp khách hàng nâng cao hiểu biết tài chính và phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng bước làm quen với công nghệ số đặc biệt là khách hàng ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.
Chương trình truyền thông giáo dục tài chính của NHCSXH hướng dẫn khách hàng cách sử dụng phần mềm giáo dục tài chính trên điện thoại di động; một số bài học về giáo dục tài chính cá nhân, mục đích, nội dung và sự hữu ích của ứng dụng giáo dục tài chính cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, và triển khai một số nội dung liên quan đến dịch vụ tin nhắn phục vụ hoạt động nghiệp vụ của NHCSXH; chương trình phần mềm thu thập thông tin số điện thoại khách hàng; các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ tin nhắn cho khách hàng của NHCSXH. Truyền thông giáo dục tài chính của NHCSXH góp phần đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ, góp phần thúc đẩy chiến lược tài chính toàn diện của Việt Nam, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; giúp khách hàng từng bước làm quen và sử dụng các dịch vụ tài chính trên điện thoại thông minh (smartphone).
Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và các đề án của Chính phủ về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán dịch vụ công và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, xác định: Truyền thông giáo dục tài chính là một trong những nhân tố quan trọng và quyết định về thanh toán không tiền mặt, và cần xây dựng các chương trình truyền thông hướng tới đồng bào khu vực nông thôn, những đối tượng yếu thế trong xã hội và giới trẻ.
Truyền thông giáo dục tài chính chính nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, tạo thói quen sử dụng các hình thức thanh toán không tiền mặt đối với công chúng nói chung và khách hàng của NHCSXH nói riêng, mang lại tiện ích và bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính, cũng như tạo thói quen tài chính tốt trong cộng đồng, giảm chi phí xã hội, giảm rủi ro cho người dân. Bên cạnh đó, nội dung giáo dục tài chính cũng góp phần thực hiện mục tiêu quản trị xã hội, kinh tế văn minh, và hiện thực hóa ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ số để người dân được hưởng tiện ích sử dụng dịch vụ tài chính, quản lý dịch vụ công tương đương với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Theo Lê Hoa – báo Lâm Đồng

Liên hệ tư vấn

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN