PHÂN BIỆT BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Trên thế giới này, mỗi quốc gia, trong mọi thời kỳ, con người luôn là lực lượng sản xuất chủ yếu, là nhân tố quyết định đến sự phát triển kinh tế – xã hội. Song trong cuộc sống lao động và sinh hoạt hàng ngày không tránh khỏi những rủi ro như tai nạn, ốm đau, bệnh tật, giá yếu,… Vì vậy, vấn đề ai cũng quan tâm đến là làm thế nào để giảm thiểu và khắc phục hậu quả của những rủi ro đó để đảm bảo cuộc sống con người. Bảo hiểm chính là công cụ có thể bảo vệ bạn và gia đình bạn khỏi những rủi ro trên. Hiện nay có rất nhiều loại bảo hiểm, tuy nhiên trong số đó có rất nhiều người không phân biệt được sự khác nhau bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Vậy bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là hình thức tự nguyện, khách hàng có thể lựa chọn tham gia hoặc không. Là sự đảm bảo chi trả quyền lợi của công ty bảo hiểm nhân thọ cho người được bảo hiểm theo các quy định được thỏa thuận hợp đồng.

Nếu có rủi ro xảy ra liên quan đến sức khỏe, thương tật, tử vong… thì người tham gia bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm chi trả số tiền theo như những điều khoản hợp đồng hai bên ký kết. Hay nói cách khác, bảo hiểm nhân thọ là quá trình bảo hiểm các rủi ro liên quan đến sinh mạng, cuộc sống và tuổi thọ của con người. Trường hợp mà khách hàng không gặp bất cứ rủi ro nào thì khi kết thúc hợp đồng, sẽ nhận lại được số tiền đóng phí, các khoản lãi và thưởng gia tăng.

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ

Nói cách khách thì, bảo hiểm phi nhân thọ là một chính sách bảo hiểm để bảo vệ một cá nhân khỏi những tổn thất và thiệt hại khác với những gì được bảo hiểm nhân thọ chi trả. Thời gian bảo hiểm cho hầu hết các chính sách và kế hoạch bảo hiểm phi nhân thọ thường là một năm, trong đó phí bảo hiểm thường được thanh toán trên cơ sở một lần. Các rủi ro được bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: mất mát tài sản (mất xe, cháy nhà …), trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thiệt hại do cá nhân gây ra đối với bên thứ ba, tử vong do tai nạn hoặc thương tích.

Những điểm khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

STT Các tiêu chí Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm phi nhân thọ
1 Phạm vi Con người Con người, tài sản và trách nhiệm dân sự về con người
2 Các loại hình cơ bản Bảo hiểm sinh kỳ

Bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm hỗn hợp (kết hợp giữa bảo hiểm tử kỳ và sinh kỳ)

Bảo hiểm trọn đời

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm con người phi nhân thọ

3 Thời gian hợp đồng Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn (thường thì 10-20 năm hoặc trọn đời) Thường là 1 năm hoặc ngắn hơn (như bảo hiểm cho các chuyến du lịch ngắn ngày)
4 Nguyên tắc bồi thường Chi trả cho dù có rủi ro hay không rủi ro xảy ra. Chỉ bồi thường, chi trả tiền bảo hiểm khi có rủi ro được bảo hiểm và xảy ra trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.
5 Phí bảo hiểm Phụ thuộc vào: độ tuổi của người được bảo hiểm, tuổi thọ bình quân, số tiền bảo hiểm, thời gian tham gia, phương thức thanh toán,… Thông thường tính cho từng năm bảo hiểm hoặc từng chuyến. Phí có sự thay đổi phụ thuộc vào mức độ rủi ro
6 Thời gian đóng phí Theo từng tháng, quý, nửa năm hay một năm. Thường đóng 1 lần duy nhất sau khi ký hợp đồng
7 Tích lũy Có. Được trả tiền đáo hạn hợp đồng. Hưởng lãi suất hoặc lãi chia. Không. Phí đóng không hoàn lại
8 Ý nghĩa Mang ý nghĩa sự sống và tiết kiệm đầu tư tài chính đảm bảo tài chính khi gặp rủi ro. Đảm bảo cho các rủi ro về con người, tài sản (nhà cửa, ô tô,…) và trách nhiệm dân sự.

Trên đây là khái niệm và những sự khác biệt cơ bản giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Trong các trường hợp cụ thể, bạn có thể chọn các loại hình bảo hiểm khác nhau phù hợp nhu cầu của bản thân và gia đình mình.

Liên hệ tư vấn

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN