KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Định nghĩa danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư (portfolio) là tập hợp các loại hình chứng khoán mà một nhà đầu tư hay định chế đầu tư nắm giữ. Nhìn chung, các nhà đầu tư muốn nắm giữ nhiều loại loại hình chứng khoán khác nhau để phân tán rủi ro. Họ cũng có thể kết hợp các loại hình chứng khoán trong đó có một số đem lại lợi tức ngắn hạn cao, một số có thể lên giá trong thời hạn dài khi giá thị trường của chúng tăng đáng kể.

Bên ngoài thế giới tài chính, một danh mục đầu tư có thể đề cập đến các bộ sưu tập các mặt hàng khác – ví dụ: một nghệ sĩ có thể có một danh mục đầu tư giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của họ hoặc một sinh viên có thể có một danh mục đầu tư nêu bật thành tích học tập của họ.

Những điều cần cân nhắc khi xây dựng danh mục đầu tư

Có một số điều cần lưu ý khi tạo danh mục đầu tư, bao gồm đa dạng hóa và chấp nhận rủi ro. Kết hợp những yếu tố này giúp bạn xác định cách phân bổ tài sản, danh mục đầu tư của bạn và với số tiền là bao nhiêu. Phân bổ tài sản của bạn là nêu chi tiết phần trăm danh mục đầu tư dành cho từng loại chứng khoán. 

  • Đa dạng hóa là chìa khóa thành công khi đầu tư. Phân bổ đầu tư vào các ngành, doanh nghiệp và các khu vực địa lý khác nhau sẽ giảm rủi ro tổng thể bằng cách đảm bảo hiệu suất danh mục đầu tư của bạn không quá phụ thuộc vào bất kỳ tài sản cụ thể nào. Ví dụ: nếu toàn bộ danh mục đầu tư của bạn được đầu tư vào một cổ phiếu và cổ phiếu đó tăng, danh mục đầu tư của bạn cũng có khả năng thành công. Tuy nhiên nếu nó giảm, thì bạn sẽ gặp rủi ro rất lớn khi “bỏ trứng vào một giỏ” như thế.  Nếu danh mục đầu tư của bạn nắm giữ các tài sản đại diện cho nhiều công ty và ngành, thì danh mục đầu tư của bạn được xây dựng tốt hơn để chống chọi với sự hỗn loạn của thị trường.
  • Khả năng chấp nhận rủi ro là việc bạn sẵn sàng chấp nhận lỗ để đổi lấy tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn. Nói cách khác, đó là cách bạn được trang bị để đối phó với sự biến động của thị trường về mặt tài chính (và cảm xúc). Khả năng chấp nhận rủi ro một phần được xác định bởi mức độ gần với mục tiêu đầu tư của bạn: Nếu mục tiêu của bạn ở xa, bạn có một thời gian dài để vượt qua các mức cao và thấp của thị trường chứng khoán và có thể đầu tư vào các khoản đầu tư tích cực như cổ phiếu hoặc quỹ tương hỗ. Nếu mục tiêu của bạn là trong 5 năm tới, bạn thường chọn những chứng khoán ít rủi ro hơn vì bạn sẽ không có thời gian để phục hồi sau những tổn thất trên thị trường.

Các loại danh mục đầu tư

Một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận tương ứng với hệ số rủi ro của nó. Nếu một người đầu tư vào các tài sản có rủi ro cao như bitcoin , họ có thể nhận được lợi nhuận rất cao hoặc về 0. Nhưng nếu đầu tư vào trái phiếu chính phủ, hệ số rủi ro gần như bằng không, nhưng lợi nhuận thu về cũng rất thấp. Và mỗi nhà đầu tư tài chính sẽ có những lựa chọn rủi ro riêng được điều chỉnh cho phù hợp với các khoản đầu tư cụ thể của họ.

Nhưng các khoản đầu tư hiện có trên thị trường không phù hợp với nhu cầu đó. Do đó, mỗi nhà đầu tư sẽ có một yêu cầu cụ thể có thể được duy trì bằng cách sử dụng danh mục đầu tư. Các loại đầu tư theo danh mục đầu tư như sau:

  • Danh mục đầu tư phi rủi ro: là những danh mục có chứng khoán đầu tư liên quan đến trái phiếu kho bạc và như vậy rủi ro gần như bằng không nhưng lợi nhuận rất thấp.
  • Danh mục đầu tư rủi ro thấp: là danh mục với các tài sản chủ yếu là phi rủi ro kết hợp với một số chứng khoán rủi ro hơn để tạo ra sẽ kết hợp vẫn giữ mức rủi ro trong kiểm soát nhưng lợi nhuận tốt hơn. 
  • Danh mục đầu tư rủi ro trung bình: là danh mục có nhiều chứng khoán phi rủi ro hơn danh mục đầu tư rủi ro cao nhưng ít tài sản dựa trên rủi ro hơn.
  • Danh mục đầu tư rủi ro cao: là danh mục bao gồm nhiều chứng khoán rủi ro cao được hưởng lợi với lợi nhuận cao. 

Suy nghĩ rằng một người có thể đạt được lợi nhuận cao với rủi ro thấp là một điều không thể. Động lực thị trường tự do gọi nó là chênh lệch giá – khi hai cấu hình rủi ro giống nhau trả ở các quy mô khác nhau, một trong số chúng có lợi hơn những cái khác. Sự chênh lệch như vậy sẽ làm chậm các nhà đầu tư chớp lấy cơ hội và vô hiệu hóa lợi ích từ chênh lệch lợi nhuận cho các danh mục đầu tư rủi ro tương tự. Đây được gọi là luật một giá và luật một giá như vậy không cho phép các tài sản rủi ro giống nhau có cùng giá. Bạn nên ghi nhớ điều này khi chuẩn bị một danh mục đầu tư – bất kỳ khoản lợi nhuận tốt  nào cũng đi kèm với rủi ro lớn. 

Liên hệ tư vấn

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN